Kontakt

Navn Funksjon Epost Telefon
Franz Olsen Leder franz@g-mail.no 90 60 20 02
Erik Thomsen Nestleder / Oppmann  BBC 2 e-odd-t@online.no 90 09 62 00
Arild Pedersen Kasserer / Oppmann Veteranlaget arildpe3@online.no 90 51 64 25
Jan B. Tvedt Styremedlem jsvbtv@online.no 46 41 52 77
Rolf Hjøllo Varamedlem / Oppmann BBC 1 rolv-hj@online.no 94 85 73 45