Kontakt

Navn Funksjon Epost Telefon
Franz Olsen Leder

Oppmann BBC2

franz@g-mail.no 90 60 20 02
Jens Grimsgaard

 

Nestleder

Oppmann BBC 1

jegri@equinor.com 97 98 58 47
Arild Pedersen Kasserer

Oppmann BBC veteran

arildpe3@online.no 90 51 64 25
0ddbjørn Tolo Styremedlem otol@equinor.com 90 59 03 24
Rolf Hjøllo Varamedlem rolv-hj@online.no 94 85 73 45